00

JobRehabs tilbud

JobRehab har to kerneydelser.
Kendetegnet ved begge tilbud er, at det er intensive og individuelt tilrettelagte forløb.

”Individuel afklaring og opkvalificering til arbejdsliv ” er et relevant tilbud til borger som er helbredsmæssig og arbejdsmæssig uafklaret i forholdt til arbejdsmarkedet, og har brug for en helhedsorienteret indsats samt tæt opfølgning og støtte til at få og fast holde et job eller uddannelse.

”Forældre på kanten af arbejdsmarkedet” sætter især fokus på forældrerollen. Borgeren får støtte til at få hverdagen til at fungere og til at mestre rollen både som forældre og som arbejdstager.

 

JobRehab ApS • Roskildevej 147B, 3400 Hillerød • Kontoradresse: Carlsbergvej 34 indgang D Hillerød • tlf. 45 48 24 24 60 • mobil 21 48 18 72