00

JobRehab arbejder ud fra den helhedsorientering og parallelindsats, der ligger i ’Vocational Rehabilitering’ eller ’Erhvervsmæssig rehabilitering’.
Heraf navnet Job (erhverv) og Rehabilitering.


I JobRehab arbejder vi med erhvervsmæssig rehabilitering således, at der lægges vægt på genoptræning i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dansk definition på rehabilitering

Marselisborg Center og Rehabiliteringsforum Danmark har i samarbejde med Socialministeriet defineret rehabilitering således:
“Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, der har eller er i risiko for at få begrænsninger i sine fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevner, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens livssituation som helhed og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

JobRehab ApS • Roskildevej 147B, 3400 Hillerød • Kontoradresse: Carlsbergvej 34 indgang D Hillerød • tlf. 45 48 24 24 60 • mobil 21 48 18 72