JobRehab er en mindre virksomhed i Hillerød specialiseret i arbejdsmæssig rehabilitering,
der siden 2005 arbejdet med individuelle afklarings og opkvalificeringsforløb.

Målgruppen Ledige eller sygemeldt borgere, som er uafklarede i forhold til arbejdsmarkedet
og har brug for en individuel og håndholdt indsats til at opnå og fastholde et job.
Det vil sige borgere med komplekse problemstillinger og potentiale for udvikling.

 
Særlig tilbud til forældre på kanten af arbejdsmarkedet hvor deres familiesituation
er et af elementerne, der gør, at de ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. 
JobRehab ApS • Roskildevej 147B, 3400 Hillerød • Kontoradresse: Carlsbergvej 34 indgang D Hillerød • tlf. 48 24 24 60 • mobil 21 48 18 72