JobRehab er en mindre virksomhed specialiseret i arbejdsmæssig rehabilitering. Vi har siden 2005 tilbudt individuel afklaring og opkvalificering til arbejdsmarkedet. Hos JobRehab tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers arbejdsmæssige, helbredsmæssige og sociale situation. Et tværfagligt team bestående af en socialrådgiver, lærer, mentor, psykoterapeut og diætist er fast tilknyttet JobRehab.

Målgruppen er borgere, som er arbejdsmæssigt og helbredsmæssigt uafklarede i forhold til arbejdsmarkedet, og som har brug for mere og andet end et isoleret beskæftigelsestilbud. De har brug for en helhedsorienteret indsats, samt tæt opfølgning og støtte til at få og fastholde et job eller en uddannelse.

Tætte bånd til erhvervslivet: JobRehab er en aktiv medspiller i forskellige netværk af virksomheder, og holder til huse på HTX, for at være endnu tættere på erhvervslivet. Vi har flere års fast samarbejde med Nordsjællands Erhvervesskole, FrederiksborgCentret, og Rema 1000.


Særligt tilbud til forældre på kanten af arbejdsmarkedet: Forældrene støttes i, at komme over dørtærsklen og ud på arbejdsmarkedet.

 
Læs mere om JobRehab i vores seneste brochure, ved at trykke på nedenstående link: 

JobRehab fyldte 11 år i 2016 Ved at trykke på nedenstående link, kan du læse en artikel om JobRehab fra Frederiksborg Amts Avis, som blev skrevet i anledningen af vores 10 års fødselsdag.


JobRehab ApS • Roskildevej 147B, 3400 Hillerød • Kontoradresse: Carlsbergvej 34 indgang D Hillerød • tlf. 48 24 24 60 • mobil 21 48 18 72