JobRehab er en mindre virksomhed i Hillerød specialiseret i arbejdsmæssig rehabilitering.
Vi er et tværfagligt team,der siden 2005 arbejdet med individuelle afklarings og opkvalificeringsforløb.

Målgruppen Ledige eller sygemeldt borgere, som er uafklarede i forhold til arbejdsmarkedet
og har brug for en individuel og håndholdt indsats til at opnå og fastholde et job.
Det vil sige borgere med komplekse problemstillinger og potentiale for udvikling.

Tætte bånd til erhvervslivet: JobRehab er en aktiv medspiller i forskellige netværk af virksomheder.
Vi har lokaler på Nordsjællands Erhvervsskole for at være endnu tættere på erhvervslivet.
Vi har flere års fast samarbejde med Nordsjællands Erhvervesskole, FrederiksborgCentret.


 

Tilbud til forældre på kanten af arbejdsmarkedet: Forældre på offentlig forsørgelse med begrænset
arbejdserfaring,hvor deres familiesituation er et af elementerne, der gør, at de ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.  
  

Vi støtter forældrene i at komme over dørtærsklen og ud på arbejdsmarkedet
JobRehab ApS • Roskildevej 147B, 3400 Hillerød • Kontoradresse: Carlsbergvej 34 indgang D Hillerød • tlf. 48 24 24 60 • mobil 21 48 18 72