00

Individuel afklaring og opkvalificering til arbejdsliv

JobRehab er en erhvervsmæssig rehabiliteringsvirksomhed, der arbejder ud fra rehabiliteringsprincippet og bygger på en helhedsorienteret indsats.
I JobRehab tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers arbejdsmæssige, helbredsmæssige og sociale situation.


Målgruppen er borgere, som er arbejdsmæssigt og helbredsmæssigt uafklarede i forhold til arbejdsmarkedet, og som har brug for mere og andet end et isoleret beskæftigelsestilbud. De har brug for en helhedsorienteret indsats, samt tæt opfølgning og støtte til at få og fastholde et job eller en uddannelse.

JobRehabs varemærker
• Individuelt tilrettelagte forløb
• Tæt opfølgning fra start til slut
• Tilknytning af faste specialister
• Individuel kost- & træningsvejledning
• Praktik på en virksomhed fra første dag
• Strategisk placeret på FrederiksborgCentret

Oplæg fra konferencen på JobRehab den 28 nov.2012

Intro_REHAB_HansLund_281112.ppt (4.4 Mb)
Jannie Dyrings oplæg (0.1 Mb)
Helens oplæg (1.1 Mb)
Ulriks oplæg (24.9 Kb)
JobRehab ApS • Roskildevej 147B, 3400 Hillerød • Kontoradresse: Carlsbergvej 34 indgang D Hillerød • tlf. 45 48 24 24 60 • mobil 21 48 18 72